ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์
dot
dot
dot
dot
สมัครสมาชิก
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกออนอยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 1 คน
dot
dot
ดาวน์โหลดเอกสารกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
dot
bulletแผงรูปผู้ควบคุมทีม
bulletแผงรูปนักกีฬา
bulletEntry Form By Name I
bulletแบบ Entry Form By Name II
bulletแบบขอมีบัตรประจำตัวนักกีฬา
bulletแบบEntry Form By Number
bulletเกณฑ์อายุนักกีฬา
dot
ข่าวสารจากการกีฬาแห่งประเทศไทย
dot
bulletประกาศ เรื่อง ห้ามนักกีฬา
dot
ฝ่ายกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์
dot
bulletทำเนียบผู้ฝึกสอน
bulletฝ่ายกีฬายิงปืน
bulletฝ่ายกีฬายานยนต์
bulletฝ่ายกีฬาฮอกกี้
bulletฝ่ายกีฬาฟุตบอล
bulletฝ่ายกีฬาฟุตซอล
bulletฝ่ายกีฬาบาสเกตบอล
bulletฝ่ายกีฬาลีลาศ
bulletฝ่ายกีฬาว่ายน้ำ
bulletฝ่ายกีฬายูโด
bulletฝ่ายกีฬากรีฑา
bulletฝ่ายกีฬากอล์ฟ
bulletฝ่ายกีฬาวอลเลย์บอล
bulletฝ่ายกีฬามวยสากลสมัครเล่น
bulletฝ่ายกีฬาตะกร้อลอดห่วง
bulletฝ่ายกีฬาเซปักตะกร้อ
bulletฝ่ายกีฬาแบดมินตัน
bulletฝ่ายกีฬาคาเรเต้-โด
bulletฝ่ายกีฬาเรือพาย
bulletฝ่ายกีฬาแฮนด์บอล
bulletฝ่ายกีฬาสร้างสุขภาพ
bulletฝ่ายกีฬาทางอากาศและการบิน
bulletฝ่ายกีฬาจักรยาน
bulletฝ่ายกีฬาวูซู
bulletฝ่ายกีฬาเพาะกาย
bulletฝ่ายกีฬาคนพิการ
bulletฝ่ายกีฬากาบัดดี้
bulletฝ่ายกีฬาเทควันโด
bulletฝ่ายกีฬาเทนนิส
bulletฝ่ายกีฬามวยปล้ำ
bulletฝ่ายกีฬาเทเบิลเทนนิส
bulletฝ่ายกีฬามวยไทย
bulletฝ่ายกีฬาวู้ดบอล
bulletฝ่ายกีฬาคริกเก็ต
dot
เมนูทั่วไป
dot
bulletการกีฬาแห่งประเทศไทย
bulletกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
bulletโรงเรียนเพชรพิทยาคม
bulletโรงเรียนวิทยานุกุลนารี
bulletมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
bulletวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
bulletโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
bulletวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
dot
สาระเรื่องกีฬา
dot
bulletประวัติกีฬาฟุตบอล
bulletประวัติกีฬาว่ายน้ำ
bulletแหล่งกำเนิดกีฬากอล์ฟ
dot
แบบฟอร์มสมาคมกีฬาจังหวัด
dot
bulletใบสมัครขึ้นทะเบียนนักกีฬาสังกัด
bulletใบสมัครขึ้นทะเบียนนักกีฬาคนพิการ
bulletใบคำขอมีบัตรประจำตัวนักกีฬา
bulletแบบคำขอย้ายสังกัดสมาคมกีฬา
bulletแบบคำขอย้ายสังกัดสมาคมคนพิการ
bulletขอมีบัตรขึ้นทะเบียนนักกีฬาคนพิการ
bulletระเบียบการกีฬาแห่งประเทศไทย
dot
ข่าวสาร

dot
dot
นายกสมาคมกีฬาจังแห่งหวัดเพชรบูรณ์
dot
ทำเนียบผู้ฝึกสอน

                                              ทำเนียบผู้ฝึกสอน

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ชนิดกีฬา

ที่อยู่ในสังกัด

เบอร์โทรศัพท์

1

พันโทพันธุ์ศักดิ์  เต็งยี่

กรีฑา

จังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์

085-1221500

2

นาง ศมาพร   ฮาร์ด

กอล์ฟ

ธุรกิจส่วนตัว

080-5148165

3

นาย คำไพร   พละศักดิ์

กาบัดดี้ , วุ้ดบอล

โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม

087-3184656

4

นาย วิเชียร   ฤทธิ์บำรุง

เครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ

เจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์

086-9265624

5

นาย ยุทธภูมิ   เปี่ยมศิริ

คาราเต้โด , เทวันโด

ค่ายโรงเรียนโฆษิต

089-6769697

6

นาย รณชัย  สว่างวงศ์

มวยปล้ำ

สพล.พช.

083-8757004

7

นาย สุทธิศักดิ์   คุ้นศรี

จักยาน

โรงเรียน อบจ.พช.

081-9538554

8

นาย รักษพล   ซิตูมปูน

ตะกร้อลอดห่วงชาย

โรงเรียนชนแดนวิทยาคม

086-9377746

9

นาย ประยุทธ   แก้วสุข

ตะกร้อลอดห่วงหญิง

โรงเรียนบ้านนายม

085-5929634

10

นาย ธนู  เพ็งแก่นแท้

เซปักตะกร้อชาย

สพล.พช.

081-1812038

11

นาย ดำรง  นิทัศกาญจนานนท์

เทนนิส

ธุรกิจส่วนตัว

083-6227879

12

นาย ดุรงฤทธิ์   หุ่นทอง

นาย มงกุฎ  มุกสิธรรม

นาย ภัทรดนัย ประสานตรี

บาสเกตบอลชาย

โรงเรียนพัชรพิทยาคม

สพล.พช.

สพล.พช.

089-9602565

  081-9725907

082-3452855

13

นาง พัชรินทร์  จันทพยัฒ 

บาสเกตบอลหญิง

โรงเรียนหนองไผ่

089-5650789

14

นาย โอฬาร   ศิริประเสริฐ

แบดมินตันแห่งชาติ

ธุรกิจส่วนตัว

084-9898112

15

นาย อำนวย พระภักดี

นาย ธวัชชัย เบ็ญญาสาร

แบดมินตันเยาวชน

ธุรกิจส่วนตัว

ธุรกิจส่วนตัว

089-8603821

  081-8867325

16

นาย ทวีศิลป์ แก้วสุวรรณ

เบตอง

โรงเรียนวิทยนุกุลนารี

089-9596200

17

นาย พุฒิพงษ์ เจริญสิทธิกุล

ฟุตบอลชายแห่งชาติ

สพล.พช.

084-6202115

18

นาย ประชุม เหล่าแช่ม

ฟุตบอลชายเยาวชน

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์

089-8565942

19

นาย คะนอง ทองคำสุข

ฟุตบอลหญิงเยาวชน

โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

086-66766226

20

นาย ทองคำ โรยพริกไทย

มวยไทยสมัครเล่นขาย

ธุรกิจส่วนตัว

087-3127148

21

.ส พันทิพา จันทร์แสงศรี

มวยไทย , มวยสากล หญิง

โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ

087-8441643

22

นาย เอกชัย ปานนูน

มวยไทยสมัครเล่นหญิงเยาวชน

โรงเรียน อบจ.

089-7050396

23

สิบเอก.ทิวากร อาศัย

มวยสากลชายแห่งชาติ

กองพันทหารม้าที่ 3

086-6751544

24

นาย ชัชวาลย์ มาอยู่วัง

มวยสากล

โรงเรียนเนินพิทยาคม

086-6751541

25

.ส เดือนเต็ม พาพิจิตร

นาย ณัฐวุฒิ โพธิ์ศรีแก้ว

ยูโด

สพล.พช.

.ราชภัฏเพชรบูรณ์

088-2723336

 083-9596765

26

นาย สมสกุล ขวัญมนต์

เรือพายแห่งชาติ

อบต.สะเดียง

089-6398553

27

 นาย ทินกร เข็มอินทร์

ลีลาศ

สพล.พช.

083-6229940

28

นาย นภดล จันทิพย์

วอลเลย์บอลในร่มหญิง

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์

084-6207152

29

.. รังสิมา อินทะนันท์

วอลเลย์บอลชายหาด

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์

081-9531474

30

นาย ประสิท พิมพูล

นาย เสน่ห์ สังขวุติ

วุ้ดบอลแห่งชาติ

อบต.วังชมพู

อบต.วังชมพู

081-5969834

 080-1146014

31

นาย อภิสิทธิ์ สาดา

แฮนด์บอลในร่ม

โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม

090-9415431

32

นาย วัลลพ

แฮนด์บอลชายหาด

โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยาคม

087-3162885

33

นาย เสกสรร ศรีม่วง

นาย นิพนธ์ อิ่มคง

วูซูราชสี

ธุรกิจส่วนตัว

ธุรกิจส่วนตัว

084-0506553

 

089-4600084

34

นาย ประรัญญา ไตรยวงศ์

วูซูประรองยุทธ

สพล.พช.

089-8564884

35

นาย ยุทธนา ปานพันธุ์โพธิ์

ฮอกกี้

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์

081-0440078

36

.. จิราวดี ดวงชาคำ

คริกเก็ต

ธุรกิจส่วนตัว

081-4082380

37

นาย พิสัณห์ เกิดมั่น

กีฬาเอ็กซ์ตรีม

ธุรกิจส่วนตัว

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคารอัฒจันทร์กระถางคบเพลิง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์
ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ : 056 - 737093 โทรสาร : 056 - 737093