ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์
dot
dot
dot
dot
สมัครสมาชิก
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกออนอยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 1 คน
dot
dot
ดาวน์โหลดเอกสารกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
dot
bulletแผงรูปผู้ควบคุมทีม
bulletแผงรูปนักกีฬา
bulletEntry Form By Name I
bulletแบบ Entry Form By Name II
bulletแบบขอมีบัตรประจำตัวนักกีฬา
bulletแบบEntry Form By Number
bulletเกณฑ์อายุนักกีฬา
dot
ข่าวสารจากการกีฬาแห่งประเทศไทย
dot
bulletประกาศ เรื่อง ห้ามนักกีฬา
dot
ฝ่ายกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์
dot
bulletทำเนียบผู้ฝึกสอน
bulletฝ่ายกีฬายิงปืน
bulletฝ่ายกีฬายานยนต์
bulletฝ่ายกีฬาฮอกกี้
bulletฝ่ายกีฬาฟุตบอล
bulletฝ่ายกีฬาฟุตซอล
bulletฝ่ายกีฬาบาสเกตบอล
bulletฝ่ายกีฬาลีลาศ
bulletฝ่ายกีฬาว่ายน้ำ
bulletฝ่ายกีฬายูโด
bulletฝ่ายกีฬากรีฑา
bulletฝ่ายกีฬากอล์ฟ
bulletฝ่ายกีฬาวอลเลย์บอล
bulletฝ่ายกีฬามวยสากลสมัครเล่น
bulletฝ่ายกีฬาตะกร้อลอดห่วง
bulletฝ่ายกีฬาเซปักตะกร้อ
bulletฝ่ายกีฬาแบดมินตัน
bulletฝ่ายกีฬาคาเรเต้-โด
bulletฝ่ายกีฬาเรือพาย
bulletฝ่ายกีฬาแฮนด์บอล
bulletฝ่ายกีฬาสร้างสุขภาพ
bulletฝ่ายกีฬาทางอากาศและการบิน
bulletฝ่ายกีฬาจักรยาน
bulletฝ่ายกีฬาวูซู
bulletฝ่ายกีฬาเพาะกาย
bulletฝ่ายกีฬาคนพิการ
bulletฝ่ายกีฬากาบัดดี้
bulletฝ่ายกีฬาเทควันโด
bulletฝ่ายกีฬาเทนนิส
bulletฝ่ายกีฬามวยปล้ำ
bulletฝ่ายกีฬาเทเบิลเทนนิส
bulletฝ่ายกีฬามวยไทย
bulletฝ่ายกีฬาวู้ดบอล
bulletฝ่ายกีฬาคริกเก็ต
dot
เมนูทั่วไป
dot
bulletการกีฬาแห่งประเทศไทย
bulletกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
bulletโรงเรียนเพชรพิทยาคม
bulletโรงเรียนวิทยานุกุลนารี
bulletมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
bulletวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
bulletโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
bulletวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
dot
สาระเรื่องกีฬา
dot
bulletประวัติกีฬาฟุตบอล
bulletประวัติกีฬาว่ายน้ำ
bulletแหล่งกำเนิดกีฬากอล์ฟ
dot
แบบฟอร์มสมาคมกีฬาจังหวัด
dot
bulletใบสมัครขึ้นทะเบียนนักกีฬาสังกัด
bulletใบสมัครขึ้นทะเบียนนักกีฬาคนพิการ
bulletใบคำขอมีบัตรประจำตัวนักกีฬา
bulletแบบคำขอย้ายสังกัดสมาคมกีฬา
bulletแบบคำขอย้ายสังกัดสมาคมคนพิการ
bulletขอมีบัตรขึ้นทะเบียนนักกีฬาคนพิการ
bulletระเบียบการกีฬาแห่งประเทศไทย
dot
ข่าวสาร

dot
dot
นายกสมาคมกีฬาจังแห่งหวัดเพชรบูรณ์
dot
ประกาศ เรื่อง ห้ามนักกีฬา

 

ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย

เรื่อง ห้ามนักกีฬาลงทำการแข่งขันในชนิดและประเภทกีฬาต่อสู้เกินกว่า ๑ ชนิดกีฬา

-------------------------

          ตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดให้มีการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ และกีฬาเยาวชนแห่งชาติขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง และกำหนดให้มีการแข่งขันชนิดกีฬาต่อสู้ในกีฬาระดับชาติ ทั้ง ๒ รายการแข่งขัน แต่การที่นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในชนิดและประเภทกีฬาการต่อสู้ที่เกินกว่า ๑ ชนิดกีฬา ทำให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อตัวนักกีฬาและระบบการจัดการแข่งขันฯ ในหลายกรณีอาทิเช่น นักกีฬาบาดเจ็บ มาไม่ทันโปรแกรมการแข่งขัน นักกีฬาชนิดกีฬาต่อสู้ที่มีผลต่อตนเอง รวมถึงการตัดโอกาสนักกีฬาคนอื่น ๆ เข้าร่วมการแข่งขัน อันส่งผลกระทบต่อการแข่งขันในชนิดและประเภทกีฬาการต่อสู้ทุกรายการแข่งขัน ดังที่ทราบ นั้น

          เพื่อให้การดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติและกีฬาเยาวชนแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ และข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ และข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ จึงประกาศห้ามนักกีฬาลงทำการแข่งขันในชนิดและประเภทกีฬาต่อสู้เกินกว่า ๑ ชนิดกีฬา ในการแข่งขันกีฬาระดับชาติ ทั้ง ๒ รายการแข่งขัน ในชนิดกีฬาต่อสู้ ต่อไปนี้

(๑)   เทควันโด

(๒)   มวยปล้ำ

(๓)   ยูโด

(๔)   คาราเต้โด

(๕)   มวยสากลสมัครเล่น

(๖)    วูซู

(๗)  ปันจักสีลัต

(๘)   มวยไทยสมัครเล่น

(๙)   ยูยิตสู

 

 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๔   เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๕

  

(นายกนกพันธุ์  จุลเกษม)

ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่  sat_1335524158.pdf

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคารอัฒจันทร์กระถางคบเพลิง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์
ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ : 056 - 737093 โทรสาร : 056 - 737093