ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์
dot
dot
dot
dot
สมัครสมาชิก
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกออนอยู่
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 1 คน
dot
dot
ดาวน์โหลดเอกสารกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
dot
bulletแผงรูปผู้ควบคุมทีม
bulletแผงรูปนักกีฬา
bulletEntry Form By Name I
bulletแบบ Entry Form By Name II
bulletแบบขอมีบัตรประจำตัวนักกีฬา
bulletแบบEntry Form By Number
bulletเกณฑ์อายุนักกีฬา
dot
ข่าวสารจากการกีฬาแห่งประเทศไทย
dot
bulletประกาศ เรื่อง ห้ามนักกีฬา
dot
ฝ่ายกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์
dot
bulletทำเนียบผู้ฝึกสอน
bulletฝ่ายกีฬายิงปืน
bulletฝ่ายกีฬายานยนต์
bulletฝ่ายกีฬาฮอกกี้
bulletฝ่ายกีฬาฟุตบอล
bulletฝ่ายกีฬาฟุตซอล
bulletฝ่ายกีฬาบาสเกตบอล
bulletฝ่ายกีฬาลีลาศ
bulletฝ่ายกีฬาว่ายน้ำ
bulletฝ่ายกีฬายูโด
bulletฝ่ายกีฬากรีฑา
bulletฝ่ายกีฬากอล์ฟ
bulletฝ่ายกีฬาวอลเลย์บอล
bulletฝ่ายกีฬามวยสากลสมัครเล่น
bulletฝ่ายกีฬาตะกร้อลอดห่วง
bulletฝ่ายกีฬาเซปักตะกร้อ
bulletฝ่ายกีฬาแบดมินตัน
bulletฝ่ายกีฬาคาเรเต้-โด
bulletฝ่ายกีฬาเรือพาย
bulletฝ่ายกีฬาแฮนด์บอล
bulletฝ่ายกีฬาสร้างสุขภาพ
bulletฝ่ายกีฬาทางอากาศและการบิน
bulletฝ่ายกีฬาจักรยาน
bulletฝ่ายกีฬาวูซู
bulletฝ่ายกีฬาเพาะกาย
bulletฝ่ายกีฬาคนพิการ
bulletฝ่ายกีฬากาบัดดี้
bulletฝ่ายกีฬาเทควันโด
bulletฝ่ายกีฬาเทนนิส
bulletฝ่ายกีฬามวยปล้ำ
bulletฝ่ายกีฬาเทเบิลเทนนิส
bulletฝ่ายกีฬามวยไทย
bulletฝ่ายกีฬาวู้ดบอล
bulletฝ่ายกีฬาคริกเก็ต
dot
เมนูทั่วไป
dot
bulletการกีฬาแห่งประเทศไทย
bulletกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
bulletโรงเรียนเพชรพิทยาคม
bulletโรงเรียนวิทยานุกุลนารี
bulletมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
bulletวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
bulletโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
bulletวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
dot
สาระเรื่องกีฬา
dot
bulletประวัติกีฬาฟุตบอล
bulletประวัติกีฬาว่ายน้ำ
bulletแหล่งกำเนิดกีฬากอล์ฟ
dot
แบบฟอร์มสมาคมกีฬาจังหวัด
dot
bulletใบสมัครขึ้นทะเบียนนักกีฬาสังกัด
bulletใบสมัครขึ้นทะเบียนนักกีฬาคนพิการ
bulletใบคำขอมีบัตรประจำตัวนักกีฬา
bulletแบบคำขอย้ายสังกัดสมาคมกีฬา
bulletแบบคำขอย้ายสังกัดสมาคมคนพิการ
bulletขอมีบัตรขึ้นทะเบียนนักกีฬาคนพิการ
bulletระเบียบการกีฬาแห่งประเทศไทย
dot
ข่าวสาร

dot
dot
นายกสมาคมกีฬาจังแห่งหวัดเพชรบูรณ์
dot
วิสัยทัศน์สมาคมกีฬา

 

สมาคมกีฬาจังแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นศูนย์กลางการพัฒนากีฬาจังหวัด

เพื่อความเป็นเลิศและสนับสนุนกีฬาสู่อาชีพ
1. บริหารจัดการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ

2. ค้นหาผู้มีทักษะด้านกีฬาและจัดวางพื้นฐานให้นักกีฬาในระดับหนึ่งให้รองรับการพัฒนานักกีฬา

และการจัดกิจกรรมกีฬาภายในจังหวัด

3. จัดหา/ประสานงานด้านสถนที่ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา

4. จัดการแข่งขันกีฬาให้ครอบคลุมและเป็นไปตามเกณฑ์มาตาฐาน

 

 

 

 

 ข้อ 1.  สมาคมนี้ชื่อว่า สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ใช้อักษรย่อว่า สค.พช. และเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า  SPORTS ASSOCIATION OF PHETCHABUN PROVINCE ใช้อักษรย่อว่า SAPP

ข้อ 2.  ตราเครื่องหมายของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ มีลักษณะ เป็นดังนี้ รูปองค์พ่อขุนผาเมือง ยืนบนเพชร

          มีรูปช่อชัยพฤกษ์รอบล้อม และมีข้อความด้านล่างนอกลายเส้นว่า สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์

 

                                          

                              ตราเครื่องหมายของสมาคม

ข้อ 3.  สำนักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่ ณ สนามกีฬากลางด้านอัฒจันทร์กระถางคบเพลิง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000  

ข้อ4.   มีคำจำกัดความในข้อบังคับดังนี้

สมาคม                   หมายความว่า  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์

คณะกรรมการบริหาร  หมายความว่า  กรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่ง                                            จังหวัดเพชรบูรณ์

กรรมการ                 หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารสมาคมที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายกสมาคมให้เป็นกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์

เจ้าหน้าที่                 หมายความว่า บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายกสมาคมหรือผู้ที่นายกสมาคมมอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในกิจการของสมาคม

นักกีฬา                   หมายความว่า นักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ/นักกีฬาแห่งชาติ และนักกีฬาที่ขึ้นทะเบียนสังกัดสมาคม

นักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ        หมายความว่า  นักกีฬาที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี ในปีที่แข่งขัน และเป็นนักกีฬาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับสมาคม

นักกีฬาแห่งชาติ         หมายความว่า  นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติประจำปี และเป็นนักกีฬา   ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับสมาคม

สมาชิก                   หมายความว่า ผู้ที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ซึ่งอาจมีชื่อเรียกต่างกัน

สวัสดิการ       หมายความว่า  การให้ความช่วยเหลือเงิน ทรัพย์สิน สิทธิหรือประโยชน์อื่นใด แก่นักกีฬาและครอบครัว เพื่อการยังชีพ และให้หมายความถึงเงินค่าตอบแทน รางวัล  ค่ารักษาพยาบาล ทุนการศึกษาที่ให้กับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสมาคม


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคารอัฒจันทร์กระถางคบเพลิง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์
ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ : 056 - 737093 โทรสาร : 056 - 737093